Rekordhøyt tilskudd fra NAV til PPF 2022

NAV har underrettet PPF om at PPF har fått innvilget søknaden om tilskudd for 2022.

Tilskuddet er rekordhøyt med hele kroner 70,36 pr medlem og utgjør kroner 338 889 inklusive grunntilskuddet på kroner 20 000.

For 2021 var tilskuddet kroner 62,12 pr medlem. For 2020 var tilskuddet kroner 58,98 pr medlemTidligere år har det ligget på ca. kroner 50 pr. medlem.

Det er litt usikkert hva som er grunnen til denne utviklingen. Mest trolig er de skjerpede kravene til hvordan kontingenten håndteres og som PPF har lagt mye arbeid i å etterkomme. PPFs revisor er tydelig på at det beste er sentral innkreving. Dette får vi komme tilbake til. Foreløpig får vi glede oss over økningen som en ekstra førjulspresang fra det offentlige.