Resolusjon fra Landsmøtet PPF på Sundvollen 2019

 

Stortinget vedtok at løpende pensjoner skulle reguleres tilsvarende lønns- og prisveksten minus 0,75%. I begrunnelsen lå tanken om fordeling mellom generasjonene, at dagens pensjonister skulle bidra i hvert oppgjør med minus 0.75% og neste generasjon pensjonister skulle bidra med levealdersjustering, dvs. at man må arbeide noen flere år for samme pensjon.

Det var forutsetningen at kjøpekraften skulle opprettholdes

Nå har modellen gitt negativ utvikling i 4 år sammenhengende.

Verdien av lønna har blitt mindre år for år, beregnet tap på ca. kr. 30.000 over 4 år – mens de kommunale gebyr og alle regningene vokser! Dette er urettferdig og ikke i tråd med Stortingets egne forutsetninger!

Politiets Pensjonistforbunds Landsmøte krever:

  • Stortinget fjerner underreguleringen umiddelbart
  • Stortinget innfører en forhandlingsmodell for Trygdeoppgjørene som er i tråd med forhandlinger ellers – dvs. Forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner