Ringerike Politipensjonistlag inviterer medlemene til gratis julelunsj på Rustad kafe, Sokna

Ringerike Politipensjonistlag arrangerer julelunsj for sine medlemmer på Rustad kafe på Sokna! Det er en hyggelig gest og en god ide til andre PPF-foreninger og lag.

Onsdag 15.12.21 forsøker Ringerike Politipensjonistlag av PPF en ny vri på julemarkeringen. Det serveres julelunsj på Rustad kafe. Pga. nedstengning og lav aktivitet i laget de siste månedene vil julelunsjen i år bli gratis for medlemmer som en flying start med ønske om et aktivt og givende arbeidsår for laget.

Prisen for ledsager blir kroner 475,-. Politilaget er også rause på andre måter og ordner transport frem og tilbake for den som trenger det. Nok en god ide. Kjøringen vil bli samordnet.

Invitasjon er sendt ut og s.u. innen 8.12.21 til ringerikeppf@gmail.com eller melding til 95867351.

Her er det bare en ting å gjøre: Kose seg!

Rustad kafe på Sokna blir åstedet for Ringerikspensjonistenes julelunsj.