SAKO-KONFERANSEN 2019

Den årlige Sako-konferansen ble denne gangen avholdt på Storefjell i tidsrommet 11.-13. september. Leder av Pensjonistforbundet Jan Davidsen ønsket velkommen.

Sako står for samarbeidskomiteen for offentlige pensjonister, andre landsdekkende pensjonistorganisasjoner og Pensjonistforbundet. Konferansen legger langsiktige planer vedrørende statsbudsjett og trygdeoppgjør og har temaer av særlig interesse for pensjonistorganisasjonene.

Professor Bjarne Jensen snakket om kommunal økonomi, pensjonsreformen og om samordningsfellen. Alle som er født før 1963 og som ønsker å fortsette i jobben etter fylt 67 år, oppfordres til å undersøke om dette har noe å si for sin pensjon.

Deltakelse i politikk og eldreråd spesielt var et annet tema som ble viet mye oppmerksomhet. Aldersgruppen over 67 år er sterkt underrepresentert i disse fora. Eldrerådene er folkevalgte og pensjonistene bør melde sin interesse, helst gjennom en pensjonistorganisasjon. Eldrerådsloven er nå en del av kommuneloven og omhandles også i forskrift om fylkeskommuner, råd for eldre.

Gode regler for trygg bruk av datateknologi ble gjennomgått. Bruk av sky for back-up ble anbefalt. To trinns verifisering kan med fordel brukes, se brukerveiledning på Google. Dersom uhellet skulle være ute, kan mye rettes på ved å gå inn på slettmeg.no. Les om gode regler for å være på nett på nettvett.no

Pensjonistforbundet holder på å utarbeide pensjonistkurs. Dette for at medlemmene i Sako-organisasjonen skal kunne få ressurspersoner på viktige områder for pensjonistene. Kursene sparkes i gang i 2020.