SAKO-konferansen 2023

SAKO-konferansen 2023 blir gjennomført 1. november, kl. 11:00 – 16:00 i Oslo kongressenter Folkets Hus. Fra Politiets Pensjonistforbund deltar Egil Haaland, Magne Rustad, Tom Søreide og Tone Aspheim.

Dagorden – foreslått – blir som følger:

  1. Åpning, velkomsthilsen og navneopprop
  2. Statsbudsjettet 2024 – samt tilbakemeldinger fra høringer, m.v.
  3. Statsbudsjettet 2025
  4. Fripolisesaken og samordningsfella, ved seniorrådgiver Sindre Farstad
  5. Informasjon fra de ulike forbund. Alle forbund forbereder 5-10 minutts innledning
  6. Bu trygt heime-reforma
  7. Eldrerådsopplæringen
  8. Eventuelt

SAKO består av følgende organisasjoner som alle arbeider for norske pensjonisters rett og rettigheter: Pensjonistforbundet, Fagforbundets sentrale Pensjonistutvalg, Jernbanepensjonistenes Forbund, LO-Stats Pensjonistutvalg, Politiets Pensjonsforbund, Postens Pensjonistforbund, Telepensjonistenes Landsforbund og Statens vegvesens Pensjonistforbund.