Sako samling på Gardermoen 10. og 11. oktober

Sako er en sammenslutning av pensjonistorganisasjoner som samler 250 000 medlemmer og som PPF er med i. Møtet ble åpnet av lederen for Pensjonistforbundet Jan Davidsen. Dag 1 var en Helsekonferanse hvor Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen var blant talerne. Dag 2 var forbeholdt den årlige konferansen for Sako forbundene hvor forslaget til statsbudsjettet for 2019 var hovedtema og hvilken betydning det har for våre medlemmer. Notat fra begge konferanser –  Notat

PPF har avgitt høringssvar om endringer i pensjon og trygdeytelser – Høringssvar