SAMORDNING AV PENSJONEN

De vil fjerne samordningsfellen

SP, SV og Rødt støtter Pensjonistforbundet. Snart står slaget i Stortinget.

Folk flest tror at formålet med pensjonsreformen er at folk skal arbeide lenger. Men samordningsloven innebærer at man kan tape hele tjenestepensjonen man har spart opp etter 30-40 års arbeid, dersom man jobber for lenge. 

Offentlig ansatte født fra 1944 til og med 1962 taper tjenestepensjon jo lenger de arbeider etter fylte 67 år. Den såkalte samordningsfellen ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011.

17. november avgjør Stortinget skjebnen til alle dem som er rammet av denne urettmessigheten.

 

Tusenvis av pensjonister har tapt store summer på å stå lenger i arbeid, slik samfunnet ønsker. Lovendringen foreslås å tre i kraft straks, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2011.

Her finner du Pensjonistforbundets rapport om samordningsfellen som ble publisert i januar i år (PDF).

Les mer på Pensjonistforbundets hjemmeside  HER