Statsbudsjettet 2023

Pensjonistforbundet/SAKO drøfter i disse dager hvilke saker som skal fremmes for Statsbudsjettet 2023. Nesten alle er i tråd med PPF’s prioriteringer i Handlingsplanen for landsmøteperioden.

PPF er med i disse forhandlingene gjennom samarbeidsorganet SAKO, og vår mann i forhandlingene, er forbundsleder Bjørn Egeli. Vi skal komme tilbake til prioriteringene når de er klare.

Vår mann, PPFs forbundsleder Bjørn Egeli, er på plass i samarbeidsorganet SAKO.
Forhandlingene om hvilke saker Pensjonistforbundet/SAKO skal fremme for Statsbudsjettet 2023 pågår for fullt.