Strålende erfaringskonferanse for PPFs Pensjonistnettverk – arbeidet fortsetter

Den 3. og 4. november var det evaluering og faglig påfyll for Pensjonistnettverket i PPF. 15 kontaktpersoner, nettverksmedarbeidere og stedfortredere var samlet og ble bl.a. drillet gjennom foredrag som handlet om rus.

Som foredragsholdere deltok Erik Torjussen med foredraget «Direktøren som drakk for mye» og noe senere fvar det Steinar Mundal sin tur. Han snakket om sitt eget rusliv under tittelen «Ingen er bare den du ser».

Både Torjussen og vår ex-kollega Mundal har fått «smake» hvordan overdrevet alkoholbruk kan føre til misbruk – den ene av dem verre enn den andre, men likevel like gode. Det var mange spørsmål fra deltakerne etter foredragene, og det er liten tvil om at selv erfarne, pensjonerte politifolk har mye å lære om rus.

Pensjonistnettverket har vært i drift under hele pandemien – og fortsetter sitt arbeid. Kontaker er tatt både telefonisk og annet, og kolleger som har hatt behov for hjelp har møtt og fått «en utstrakt hånd». At dette arbeidet både er meningsfyllt og nyttig, er det ingen tvil om. Erfaringene som ble lagt frem på konferansen viser at det er et stort behov for Nettverkets medarbeidere.

Det er tvingende nødvdendig at Pensjonistnettverkets kontaktpersoner kommer sammen, snakker sammen, utveksler erfaringer og får påfyll for å kunne gjøre en best mulig jobb ute i politidistriktene.

Det er nestleder Martha Kalland som er Forbundsstyrets kontaktperson for Nettverket og som ledet evalueringskonferanse.

Følgende deltok i Evalueringsmøtet: Åge Larsen, Jan Rygg, Rune Fossedal, Korman Garshol, Gunn Helen Grandell, Kjell Arne Sletthei, Tove Lian Mathiesen, Ragnar Holm, Bjørnar Røstad, Inger Margrethe Røstad, Oddvar Bremset, Knut Grimsbo, Børre Walderhaug (var ikke til stede da bildet ble tatt), Helen Aschehoug, Bjørn Egeli og Martha Kalland.
Ex-kollega og toppidrettstrener, Steinar Mundal, holder foredrag for Politiets Pensjonistnettverk.
Martha Kalland åpner erfaringskonferansen i Politiets Pensjonistnettverk som ble avholdt i Politiets Fellesforbunds lokaler i Nydalen. Tv. stående – forbundsleder Bjørn Egeli.