Takk for et flott PPF-landsmøte 2021 – her er et lite fotoglimt fra landsmøtesalen

Et landsmøte i Politiets Pensjonistforbund (PPF) er et krevende og levende arrangement. Det er mye som skal klaffe med både logistikk og deltakere, innhold, mat, overnatting, reise og mye annet. 

På forhånd er det sendt ut både landsmøtepapirer og invitasjoner – og det hele sys sammen til det det blir. Lag- og foreninger har valg sine representanter, billetter bestilles og alle samles på landsmøtestedet. I år var det Sundvolden Hotel på Ringerike.

Totalt deltok ca. 100 politipensjonister i ulike funksjoner på årets landsmøte – enten som delegater, gjester, møtearrangører eller annet. Det er en stor mengde mennesker som skal være og arbeide sammen i noen dager for å drive organisasjonen videre til neste landsmøte.

Ved åpningen av selve landsmøtet hedres avdøde medlemmer siden siste landsmøte og det tennes lys. Men blant alt er forhandlingene noe av det viktigste. Her ber de ulike delegatene om ordet etter et nærmere oppsatt system og sakene diskuteres. Dirigent og sekretær følger det hele nøye og delegatene følger den planen som er satt opp for gjennomføringen av landsmøtet. Utvalgsinnstillinger blir lagt frem, forslag diskuteres og komiteer kommer med sine rapporter – og Hederstegnet deles ut. Det er et imponerende samspill. Og ikke minst: Det stemmes og saker vedtas – og det er valg eller gjenvalg av representanter til forbundsstyremøtet.

Gjennomgangen av beretningen og den etterfølgende debatten er også viktig, men viktigst er Handlingsplanen for kommende landsmøteperiode 2021-2023. Den forteller hva PPF skal arbeide med i månedene som kommer. Handlingsplanen er helt retningsgivende for PPFs arbeid og er gjengitt i Politipensjonisten nr. 2 -2021.

Det er grunn til å takke alle som var i sving for å få til årets landsmøte. Tusen takk! Det er dessuten grunn til å takke alle deltakerne for interesse og engasjement. Det er med på å føre Politiets Pensjonistforbund videre.

Landsmøtets dirigent og sekretær med forbundssekretær Magne Rustad i midten.
Delegater fra Hamar i ferd med å levere sine stemmer.
«Kristiansandbenken» er klare til å avgi stemmer. Det er nesten alltid gemyttelig i Landsmøtesalen.
«Fredrikstad» og «»Sarpsborg» er klare med sine stemmer.
Tom E. Søreide samler inn stemmer fra «Follobenken». Det er ikke noe i veien med det gode humøret.