Takk til alle PPF-lag og foreninger – 100 % besvarelse på spørreskjema

– Tenk, sier forbundssekretær Magne Rustad, 41 av 41 lag- og foreninger svare på PPFs spørreundersøkelse som ble sendt ut i begynnelsen av desember 2021. Det er aldeles utmerket, og jeg ønsker å si mange tusen hjertelig takk til alle for flott deltakelse.

Svarene er ulike som forventet, men ikke desto mindre viktige. Forbundsstyret vil nå sette seg godt inn i svarene og ta dem med i det videre arbeidet.

– Når alle svar er analysert og konklusjonen er klar, vil vi fortelle nærmere om resultatene her på politipensjonisten.no

– Fra PPF sentralt takker vi for strålende innsats, sier Magne Rustad.

Forbundssekretær Magne Rustad takker på vegne av forbundsstyret i PPF alle lag- og foreninger
for utmerkede besvarelser i spørreundersøkelsen – og 100 % oppslutning.