Tidligere Forbundskasserer Roald Korsøen er død

Roald Korsøen f. 14.1.43 – d. 26.3.2020

Vår gode kollega Roald Korsøen døde torsdag 26.3 etter en lengre periode med sykdom.  Han ble vel 77 år gammel. Roald hadde varierte arbeidsoppgaver i politietaten, og han påtok seg verv i den lokale fagforeningen. Han var også kasserer i IPA i en periode.

Som pensjonist meldte han seg inn i Politiets Pensjonistforbund 1.2.2003. Roald var en høyt respektert tillitsperson, og ble derfor involvert i lokalt styrearbeid. Sentralt ble han valgt til forbundskasserer på Landsmøtet i 2011, et tillitsverv han hadde i 6 år frem til landsmøtet i 2017. Da valgte Roald å trekke seg ut av tillitsmannsarbeidet, mye på grunn av helsesituasjonen.

Han ble tildelt organisasjonens hederstegn på landsmøtet i 2017 for sin innsats for Politiets Pensjonistforbund lokalt og sentralt, blant annet som forbundskasserer.

Roald var redelig, pliktoppfyllende, og en person du kunne stole på. Han var blid, og hadde ofte en god replikk på lager. Han brydde seg om de han hadde rundt seg. Roald var rett og slett hel ved.

Våre tanker går i disse dager til hans nærmeste.

Vi lyser fred over Roalds gode minne.

 

Forbundsstyret/Bjørn Egeli