Tilbud om bistand

Tom Søreide, leder av Politiets Pensjonistlag i Asker og Bærum har innledet en god kontakt med de kommunale myndighetene i kommunen

Innlegget håpes å kunne være en liten spore for andre lag og foreninger i Politiets pensjonistforbund.

Les mer …….