Torgny Isene til minne

Vår gode kollega Torgny Isene døde brått og uventet mandag 29.8.2022, mens han oppholdt seg på familiens feriested i Sverige.  Han ble 70 år gammel, født 23.8.1952 – død 29.8.2022. Begravelsen fant sted 8.9 i Fetsund kirke.

Torgny var eldst av 6 søsken. Da han var 12 år gammel flyttet familien til Telemark etter noen år på Nord-Vestlandet. Han seilte en periode til sjøs, og etter militæret begynte han i politietaten. Torgny hadde ulike arbeidsoppgaver – mange husker han nok som en dyktig økonomietterforsker.

Torgny hadde ulike verv i Oslo Politiforening mens han var ansatt, og ble tildelt hederstegnet.  Han var en markant og engasjert tillitsvalgt.

Han var aktiv fotballspiller før han begynte i politietaten, noe han fortsatte med i Oslo Politis Idrettslag (OPIL). Han fortsatte å spille fotball sammen med andre «old boys» også etter at han ble pensjonist. I en periode hadde han styreverv i Vålerenga fotballklubb.

Som pensjonist meldte han seg inn i Politiets Pensjonistforbund (PPF) 5.9.2009. Han var en respektert tillitsperson. Torgny ble valgt som vararepresentant til Hederstegnutvalget i PPF på landsmøtet i 2015, og som fast representant i 2019. Han var inne i sin andre periode da han brått døde. 

Torgny var pliktoppfyllende, og en person du kunne stole på. Han beskrives som nøye, og han var alltid godt forberedt til møtene i Hederstegnutvalget.

Torgny var opptatt av de han hadde rundt seg. Han var far til fire, og hadde flere barnebarn.

Våre tanker går i disse dager til hans kone og hans nærmeste.

Vi lyser fred over Torgnys gode minne.

Bjørn Egeli, forbundsleder Politiets Pensjonistforbund