Trygdeoppgjøret 2021 – Pensjonistenes lønnsoppgjør.

Bjørn Egeli
Bjørn Egeli

Etter flere år med tapt kjøpekraft gav trygdeoppgjøret pensjonistene et velfortjent løft, sier forbundsleder Bjørn Egeli. Flertallet i Stortinget har signalisert at de er enige med Pensjonistforbundets beregningsmåte, noe som betyr at oppgjøret kan bli enda litt bedre etter at Stortinget har behandlet dette.

Resultatet kommer ikke av seg selv, men er etter målrettet arbeid fra Pensjonistforbundet/SAKO opp mot de politiske partiene og Stortinget over tid. Forbundsleder Jan Davidsen og generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet har vært sentrale aktører i dette arbeidet.

Politiets Pensjonistforbund er en del av SAKO (samarbeidskomiteen for pensjonister) sammen med Pensjonistforbundet. Dette oppgjøret viser at den samarbeidsavtalen vi har er veldig gunstig for våre medlemmer, sier Egeli.

Les mer på Pensjonistforbundet.no