Trygve Rindahl 100 år

Mandag 27. august 2018 fylte tidligere politimann Trygve Rindahl 100 år.  Familien til Trygve hadde invitert nære venner og bekjente til en markering av jubilanten.  Politiets Pensjonistlag var representert ved forbundsleder Bjørn Egeli, redaktør Jørn Kr. Jørgensen, lokallagsleder Oddbjørn Olsen og Christian Munkvik.  Munkvik har hatt et tett samarbeid med Trygve Rindahls sønn Knut Rindahl under forberedelsene.  I tillegg var Politimester Tone Vangen og stasjonssjefen ved Bodø politistasjon blant gjestene.

Trygve Rindahl var en av 271 fanger som satt i tysk fangenskap i polske Stutthof under krigen.  Pensjonistforeningen i Bodø er så heldig at vi har et video-opptak hvor Trygve forteller mange historier fra krigens dager.  Dette var gjennomført i 2004.

Trygve Rindahl ble arrestert under Sipo`s aksjon mot politiet den 16. august 1943. Begynte da han kom tilbake fra tysk fangenskap ved Bodø politikammer som midlertidig politikonstabel den 10. juni 1945.  Hans arbeidsoppgaver var etterforskning og ellers forefallende arbeid .

En politikonstabels grunnlønn var i november 1947  kr 5.260,- pr. år.  Han gikk politiskolen i Oslo i 1949.  Skolen var da på 6 måneder.  I 1973 fikk han stipend fra Justis- og politidepartementet og hospiterte i 1 måned ved kriminalpolitisentralen.  Faget var fingeravtrykk.

Senere ble han overført til fremmedavdelingen hvor han ble til han gikk av med pensjon 31.12.1976

Trygve Rindahl var i april 2015 med som gjest til POD og Politiets Pensjonistforbund tilbake i Stutthof i Polen under en seremoni hvor en minneplate med de 271 politifangene ble avduket.  Hans største minne fra denne turen var at han fikk skåle i Cognac med politidirektøren.  Dette husken han den dag i dag.

Vi håper Trygve får mange fine år fremover.