Vedtektsutvalget starter sitt arbeid

Landsmøtet vedtok at vi skulle opprette et vedtektsutvalg som skal legge fram innstillingen til landsmøtet 2021.

Styremedlem Egil Haaland ble valgt som leder av utvalget, og forbundsstyret fikk i oppgave å velge to medlemmer. På styremøte i september ble Bjørn Anders Hoff, Vestoppland og Børre Walderhaug, Oslo, valgt som medlemmer. Forbundsstyret vedtok mandat og budsjett for utvalget i desember, og i januar 2020 starter vi opp.

Foruten utvalget har vi en referansegruppe som vi har dialog med underveis.

Ledersamlingen i april blir en viktig milepæl i arbeidet. Der vil utvalget legge fram flere tema til debatt, for å forankre mest mulig av arbeidet i organisasjonen på et tidlig tidspunkt. Tanken er også å sende ut et forslag på høring rundt årsskiftet 2020/2021, før utvalget ferdigstiller sine forslag frem mot landsmøtet 2021.

Hvis du har tanker om emner som du mener vi i utvalget  må ta opp er vi glad for å høre fra deg. Ta gjerne kontakt med Egil, Anders eller Børre på epost, så tar vi det med i vårt videre arbeid.