Vedtektutvalget har startet opp

Vedtektutvalget, som består av Børre Walderhaug, Bjørn Anders Hoff og Egil Haaland, hadde sitt første møte torsdag 16.1 på forbundskontoret.

Vi har et stort og møysommelig arbeid foran oss, og vi ser det som viktig å trekke inn lokallagene i drøftingene fremover, slik at vi sikrer oss en bredest mulig forankring.

Vi forbereder også hvilke tema vi ønsker å legge fram til drøfting på ledersamlingen i april, og en presentasjon av de temaene vil bli sendt ut til lokallagene i forkant av samlingen.

Vedtektene skal behandles og vedtas på landsmøtet 2021.