Velkomstbrev til PPF-medlemmer

Politiets Pensjonistforbund (PPF) sentralt har produsert et velkomstbrev til nye medlemmer. Dette er informerende og godt og forteller om den aktiviteten PPF har og hvilket tilbud organisasjonen representerer for den enkelte.

Skrivet forteller bl.a. litt om PPFs historie, om samarbeidsorganisasjonen SAKO og om medlemsfordeler.

Alle PPF-medlemmer kan ha glede av å lese skrives, og det legges ut her slik at alle kan gjøre seg kjent med innholdet.

Kanskje det er en god idé å ta en utskrift og også lese det opp på lags- og foreningsmøter for den som spør og undres.