Vidar Refvik gjenvalgt som formann i Norsk Politihistorisk Selskap

16. mars var det Årsmøte i Norsk Politihistorisk Selskap på Kripos. 37 medlemmer var til stede og etter selve Årsmøtet var det foredrag hvor tre av forfatterne av den nye bokserien om politiet, «Politiet fra A til Å» initiert av bla. Politidirektoratet, fikk legge frem deler av sitt foreløpige arbeid.

Ved valget ble Vidar Refvik gjenvalgt som formann for 1 år. Ny sekretær ble Ottar Lien for 2 år og nytt styremedlem ble Arne Gloppen. Ellers fortsetter det tidligere styret som før.

Norsk Politihistorisk Selskap – som PPF har en samarbeidsavtale med – har for året 2022 lagt på bordet en omfattende arbeidsplan hvor det er klart at ingen skal mangle arbeidsoppgaver som vil være med i det politihistoriske arbeidet i landet vårt. Samarbeidet med Justismuseet i Trondheim står sterkt, det samme gjør utgivelsen av bok om politiets kjøretøyer som føres i pennen av Magnar Skaret. Utgivelsen av Norsk Politihistorisk Årbok er også en oppgave som krever ressurser, i tillegg til nyhetsbrevet «Historieglimt» som sendes medlemmene hver måned og som også publiseres på PPFs nettsider.

De tre forfatterne orienterte om bokprosjektet som vil bestå av tre eller fire bøker. En vil spesielt ta for seg annen verdenskrig og politiet. Ellers vi bøkene inneholde stoff fra hele Norge og kanskje etter hvert bli et standardverk i Norge om norsk politiet. Vi går spennende tider i møte i så måte.

Vidar Refvik – på talerstolen bak – ble gjenvalgt som formann i Norsk Politihistorisk Selskap.