Vidar Refvik – ny formann i Norsk Politihistorisk Selskap

Tidligere ass. politidirektør Vidar Refvik ble varig til ny formann på Norsk Politihistorisk Selskaps årsmøte 8. september etter pensjonert politioverbetjent Magnar Skaret som ikke ønsket gjenvalg.

Vidar Refvik – ny formann i Norsk Politihistorisk Selskap

Vidar Refvik har i flere år vært nestformann, og har foreløpig sagt ja til formannsvervet i ett år. Som nestformann ble pensjonert politiinspektør Terje Kristiansen valgt.

Formannen i Norsk Politihistorisk Selskap – som Politiets Pensjonistforbund har en samarbeidsavtale med, inviteres alltid til PPF landsmøte. Det er således ikke ikke utenkelig at vi treffer Vidar Refvik på Sundvolden.