Yngve Hågensen kåserte i Fredrikstad PPF

Adressen for dagen var lokalene til Fredrikstad Idrettsforening, og etter at omikron-varianten hadde høstet seg ferdig, var vi ca. 40 pensjonister og ledsagere som endelig kunne møtes uten munnbind og tommestokk.

Bjørn Aas gjennomførte et kort medlemsmøte hvor sted for neste års forestående jubileum var viktigste og eneste sak.

Deretter fikk dagens gjest og kåsør, Yngve Hågensen, ordet. Yngve reiste seg opp, tok tak i ryggen på egen stol og trollbandt forsamlingen.

Han gikk gjennom sin egen historie fra tiden som barnehjemsbarn i Vardø under andre verdenskrig, hvor vi ble tatt med på hvordan det var når en liten gutt sammen med barn og barnehjemsansatte forsøkte å flykte fra tvangsflyttingen fra Finnmark, og deretter den lange reisen til Bærum. 14 år gammel begynte han å arbeide som visergutt i Halden, før han i 1965 fikk jobb ved Saugbruksforeningen – og hvordan han der startet sin karriere i fagforeningen.
Den historien trenger jeg ikke gjengi, men derimot hvordan Yngve Hågensen knyttet egen historie til den utviklingen som fagforeningene sammen med lokale og sentrale politikere har drevet. I forsamlingen var det flere tidligere fra politiets fagforening til stede, og det var ikke få hoder som stadig nikket bekreftende til koblinger og meninger som vår kåsør med tyngde fremførte. De fleste støttet også kåsøren når han påstod at vi som var til stede lever i verdens beste land.

Etter kåseriet ble det både bespisning og godt i glassene til en trygg summing av samtaler vi alle hadde gledet oss til.

En stor takk til Yngve Hågensen for inspirerende innlegg, og til styret for Fredrikstad PPF, som nok en gang gjennomføre en samling medlemmer og ledsagere satte stor pris på.

Ragnar Foss

Yngve Hågensen kåserte i Fredrikstad PPF.