PPF Konferanse

Om oss

Politiets Pensjonistforbund arbeider for å ivareta felles økonomiske, sosiale, kulturelle og velferdsmessige interesser for pensjonistene innenfor politiet og andre grener under Justisdepartementet.

Politiets Pensjonistforbund er en landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon, som har som formål å samle alle pensjonister innenfor politiet og andre administrasjonsgrener og instutisjoner under Justisdepartementet, for å ivareta felles økonomiske, sosiale, kulturelle og velferdsmessige interesser.

Se våre vedtekter.

Vi er organisert med landsmøte (hvert 2. år), forbundsstyre, kontroll og revisjonsutvalg og 41 lokallag. Forbundet hadde pr. 25.10.2017 4016 betalende medlemmer.

Organisasjonen skal tilstrebe et godt samarbeid med landsomfattende pensjonistsammenslutninger og andre organisasjoner som støtter organisasjonens formål.