Møteplan for Ledere og Forbundsstyret

Styremøter 2020

03.-05.02.2020    Avlyst

31.03.2020          Avlyst

20.04.2020

18.06.2020

Ledermøte  2020

21. – 23. april på Sundvolden Hotell, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva