Møteplan for Ledere og Forbundsstyret

Styremøter

23.01.19

27.03.19

08.05.19

04.06.19

 

Landsmøte  2019

5. – 7. juni  på Sundvolden Hotell, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

 

Rull til toppen