Møteplan for Forbundsstyret 2024

Styremøter 2024

20.02. – 22.02. – 2024

15.04. – 2024

06.06. – 2024

Skulle det være behov for ytterligere møter så løses dette ved å bruke teams.