Møteplan for Ledere og Forbundsstyret

Styremøter 2021

19.01.2021 Nettmøte

04.03.2021 Nettmøte

13.04.2021 Nettmøte

28.04.2021 Nettmøte

01.06.2021 Nettmøte

24.-25.08.2021 Sandvika

21.09.2021 Oslo

06.10.2021 Oslo

18.10.2021 Sundvolden – formøte for Landsmøte

02.-03.11.2021 Oslo – samling av nytt styre

14.12.2021 Oslo

Ledermøte  2021

20.01.2021 Ledermøte på nett