Møteplan for PPF-ledere og Forbundsstyret

Styremøter 2023

Møtene vil bli en blanding av teams og fysiske møter.

5.-7. februar 2023

16. mars 2023

15. april 2023

9. mai 2023

24.-25. august 2023

18. oktober 2023

14. desember 2023