Tillitsvalgte Politiets Pensjonistforbund – 2023-2025

FORBUNDSSTYRET

Forbundsleder:         Bjørn Egeli, Kristiansand                 gjenvalg

Nestleder:                 Egil Haaland, Bergen                        ny                               

Sekretær:                 Magne Rustad, Ringerike                 gjenvalg                 

Kasserer:                   Per Kåre Strand, Trøndelag N        gjenvalg                                 

Styremedlemmer:     Tone Aspheim, Oslo                        gjenvalg                

                                   Tom Søreide, Asker & Bærum        ny                               

                                   Anne Katrine Rambøl, Narvik          ny                           

1. vara                        Jarle Martinsen, Hammerfest        ny                   

2.vara                         Bente Kristensen, Narvik                ny                    

HEDERSTEGNUTVALGET

Leder:                        Harald Antun, Bergen                      ny

Medlemmer:              Hans-Thore Hanssen, Tromsø         ny

                                   Martha Kalland, Trøndelag S          ny

1.vara:                        Arne Dag Frivåg, Salten                  ny

2.vara:                        Jon Onshus, Ringerike                     ny

KONTROLLNEMDA

Leder:                        Jan Gunnar Bøe, Bergen                  gjenvalg

Medlemmer:              Tom Brunsell, Kripos                        gjenvalg

                                   Reidar Linna, Kongsvinger                ny

1.vara                         Annbjørg Irene Harnes, Narvik      ny

2.vara                         Ellen Nikkerud Nielsen, Buskerud  ny

VALGKOMITEEN

Leder:                        Kjell Fagerlid, Asker og Bærum     ny

Medlemmer:              Tove Lian Mathiesen, Bergen og H ny

                                   Atle Pettersen, Narvik                    ny

1.vara                         Kjell-Arne Sletthei, Rogaland         gjenvalg

2.vara                         Bente Markhus, Trøndelag N          gjenvalg