Tillitsvalgte

Forbundsleder
Bjørn Egeli
Tlf. 958 04 245
E-post:  bjrn.egeli@gmail.com

Forbundsnestleder
Martha Kalland
Tlf. 944 99 065
E-post:  martha.kalland@gmail.com

Forbundssekretær
Magne Rustad
Tlf. 911 90 366
E-post:  mag-rus@online.no

Forbundskasserer
Per Kåre Strand
Tlf. 958 68 100
E-post: per.strand@ntebb.no

Styremedlem
Oddbjørn Olsen
Tlf. 411 29 500
E-post:  olsen0112@gmail.com

Styremedlem
Egil Haaland
Tlf. 928 96 477
E-post: egilhaaland75@gmail.com

Styremedlem
Kjell Fagerlid
Tlf. 908 33 741
E-post:  kfagerlid@yahoo.com

1. Varamedlem
Tone Aspheim
Tlf. 412 59 906
E-post: tonsa@live.no

2. Varamedlem
Kåre Hauge
Tlf. 916 73 368
E-post: k-hauge@lyse.net

Kontrollnemnda

Leder
Jan Gunnar Bøe, Bergen og Hordaland
Åsane Senter 54 C, 5116 Ulset
Tlf. 928 96 464
Epost: bergenoghordalandppf@gmail.com

Medlemmer
Jorun Andersen, Buskerud
Tom Søreide, Asker&Bærum

Varamenn
Jostein Sørum, Vestoppland
Tom Brunsell, Kripos

Hederstegnutvalget

Leder Odd Kjell Abrahamsen 900 50 344 / ok.abraham@online.no

Medlem Torgny Isene, Oslo

Medlem Oddmund Dahle, Kripos

Varamedlem Svenn Revdahl, Trøndelag S

Varamedlem Kjellaug Røgler, Romerike

Valgkomité

Leder: Brita Røed, Buskerud
1 varamedlem Mathias H Gjone, Telemark
2 varamedlem Berit H Judre, Romerike

Rull til toppen