Vedtekter

Vedtekter PPF

Politiets Pensjonistforbund ble konstituert 7.1.86.

Normalvedtekter for lag og foreninger

Normalvedtektene sist endret i landsmøtet 2021.