Eldre ektepar med pad

Pensjon

Her finner du artikler som omhandler blant annet pensjonsreformen og andre aktuelle saker som kan påvirke din pensjon.

Pensjonreformen

Pensjonsreformen var en reform av det norske pensjonssystemet. Arbeidet ble påbegynt i 2001 av Stoltenberg-regjeringen.

Les mer »

SPK utenlandstjeneste

Midlertidig tjenestegjøring i en høyere lønnet stilling. Det har vært ulik praksis for hvordan pensjonsgrunnlaget ved medlertidig tjenestegjøring i en høyere stilling har vært praktisert og rapportert til Statens pensjonskasse.

Les mer »

Er du gullenkemann?

Gullenkepensjon har til nå vært forbeholdt kvinner og innebærer at enker etter menn, som ble innmeldt i offentlige tjenestepensjonsordninger før 01.10.76…

Les mer »
Rull til toppen