SPK utenlandstjeneste

Midlertidig tjenestegjøring i en høyere lønnet stilling

Det har vært ulik praksis for hvordan pensjonsgrunnlaget ved medlertidig tjenestegjøring i en høyere stilling har vært praktisert og rapportert til Statens pensjonskasse. I vedlagte brev kommer Statens pensjonskasse med pressiseringer.

Les brev [PDF]