Viktig dom når SPK har utbetalt for mye til pensjonist

En mann fikk krav på 170.000 kroner fra Statens pensjonskasse etter at de og Nav ikke klarte å samordne utbetalingene sine. Nå har Høyesterett avgjort at kravet om full tilbakebetaling var feil.

Les innlegget fra Fri Fagbevegelse