Samtale på kjøkken

Pensjonistnettverket

I politiet har vi lært at «samhold er vår styrke». Det gjelder også som politipensjonist.
Jørn-Kr. Jørgensen
Redaktør

Den gode spørretimen

DEN GODE  Boken “Den gode spørretimen” er et aktivitetshjelpemiddel for personer med alvorlig demens, eller kognitive svekkelser. Med sin humoristiske og enkle spørreform vil boken bidra

Les mer »

Retningslinjer for Pensjonistnettverket

Retningslinjene skal sikre at det i de av Politiets Pensjonistforbunds lag og foreninger som ønsker det, er organisert et frivillig pensjonistnettverk. Pensjonistnettverket skal fungere som et tilbud om støtte og hjelp til alle medlemmer og deres familier som ønsker det.

Les mer…

Distrikts- og kontaktpersoner

Lederne i foreningene/lagene innen et politidistrikt er utpekt som distriktsrepresentant og representerer de øvrige i saker/forhold som besluttes på politimesternivå. Dette gjelder ikke forhold som angår Pensjonistnettverkets oppgaver.

PNV Representanter

Rull til toppen