Samtale på kjøkken

Pensjonistnettverket

«I politiet har vi lært at «samhold er vår styrke». Det gjelder også som politipensjonist.»

Jørn-Kr. Jørgensen
Redaktør

Siste saker

Retningslinjer for Pensjonistnettverket

Retningslinjene skal sikre at det i de av Politiets Pensjonistforbunds lag og foreninger som ønsker det, er organisert et frivillig pensjonistnettverk. Pensjonistnettverket skal fungere som et tilbud om støtte og hjelp til alle medlemmer og deres familier som ønsker det.

Les mer…

Distrikts- og kontaktpersoner

Lederne i foreningene/lagene innen et politidistrikt er utpekt som distriktsrepresentant og representerer de øvrige i saker/forhold som besluttes på politimesternivå. Dette gjelder ikke forhold som angår Pensjonistnettverkets oppgaver. Listen er oppdatert pr. 28.11.21.