Den gode spørretimen

DEN GODE 

Boken “Den gode spørretimen” er et aktivitetshjelpemiddel for personer med alvorlig demens, eller kognitive svekkelser. Med sin humoristiske og enkle spørreform vil boken bidra til glede, utfordringer og mestring! Boken benyttes sammen med noen, ved at man stiller spørsmål fra boken og svarer, eller har samtale rundt

  • 26 temaer. Spørsmålene utfordrer både enkel kunnskap, logikk, sanser, bevegelser og samtaler, tilpasset forskjellige nivåer
  • 12 spørsmål pr. tema. Temaene oppfatter blant annet gamle sanger, fiske, håndarbeid, mat, været, hverdagsliv, farger, tradisjoner m.m.
  • Tegninger av hvert tema for fargelegging
  • Gode ergonomiske fargeblyanter vedlagt

Boken er faglig kvalitetssikret av demenskoordinator, som gir følgende anbefaling:

“Denne quizboken kan være et svært godt hjelpemiddel for å aktivisere mennesker med demenssykdom. Spørsmålene gir rom for refleksjon og gode samtaler – det har jeg erfart når jeg prøvde ut boken, det ble også mang en latter rundt

Nasjonalforeningen for folkehelsen/Demenslinjen har vurdert boken og gir følgende anbefaling:

«Synes det er en fin bok med mange temaer som berøres. Det gjør det lett å tilpasse spørsmålene og samtaleemne til målgruppa.  Et absolutt behov for en slik

Boken ble lansert i mars d.å. Det har vært givende for meg som forfatter å motta tilbakemeldinger fra de sykehjem og institusjoner som har tatt den i bruk, kun gode tilbakemeldinger om morsomme stunder med

Pris til privatpersoner er kr 350. evt. porto tilkommer ved

FOR BESTILLING ELLER NÆRMERE INFO, VENNLIGST KONTAKT

Med vennlig

Mona Haugene

Forfatter

Tlf: 90637254

mona.mi@hotmail.com