Distriktsrepresentanter og kontaktpersoner

Liste over PPF sine pensjonistforeninger med navn på styreledere, distriktsrepresentanter og kontaktpersoner (KP’er) for Pensjonistnettverket vårt (PNV) – pr. 18.4.2018.

PPF har pr. 1.4.2018 cirka 4000 medlemmer. 41 lag og foreninger med forskjellig medlemsantall ligger i landets 12 politidistrikter. 38 av lagene/foreningene organiserer i hovedsak pensjonister fra politidistriktene, mens 3 organiserer pensjonister fra hhv. Kriminalpolitisentralen (Kripos), Politihøgskolen (PHS) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST.) Foreningene/lagene har hver sin leder.

En av lederne i foreningene/lagene innen et politidistrikt (vi har politidistrikt som har seks pensjonistforeninger innen sitt distrikt) er utpekt som distriktsrepresentant og representerer de øvrige i saker/forhold som besluttes på politimesternivå. Dette gjelder ikke forhold som angår Pensjonistnettverkets oppgaver. Lederen for foreningen/laget i et særorgan har samme funksjon som distriktsrepresentanten – jfr. vedtektens § 4.

Pensjonistnettverket i lagene/foreningene utfører sine verv uavhengig, men i samråd med organisasjonens organ. Lederen for Pensjonistnettverket (NVL) i den største foreningen/laget i et politidistrikt har ansvaret for at NVL-ene i politidistriktet konstituerer seg med en kontaktperson (KP for pensjonistnettverket i dette politidistriktet) for nødvendig samhandling med politidistriktets/særorganets HMS-leder/HMS-representant, jfr. Retningslinjene for Pensjonistnettverket i PPF.

Finnmark politidistrikt, Kirkenes, politimester Ellen Katrine Hætta

1: Vest-Finnmark, Politiets Pensjonistforening, leder Per Valved, Batteriet 2, 9600 Hammerfest, tlf. 481 01 802, epost: per.valved@gmail.com

Kontaktperson PNV: Hans Mathias Ellingsen, Hammerfest, tlf. 907 45 842, epost: hmellingsen@gmail.com

Distriktsrepresentant: Hans Mathias Ellingsen, Hammerfest, tlf. 907 45 842.

Troms politidistrikt, Tromsø, politimester Ole B. Sæverud

1: Troms, Politiets Pensjonistforening, leder Hans-Thore Hanssen, Tromsø, Kokkveien 11, 9014 Tromsø, tlf. 951 91 533, epost: tromsppf@gmail.com                                                            

2: Harstad, Politiets Pensjonistforening, leder Grete Birkeland, Trondenesveien 58, 8403 Sortland, tlf. 915 72 267, epost: harstadppf@gmail.com

Kontaktperson PNV: Hans-Thore Hanssen, Tromsø, Kokkveien 11, 9014 Tromsø, tlf. 951 91 533, epost: tromsppf@gmail.com og hanhanss@@broadpark.no

Distriktsrepresentant: Hans-Thore Hanssen, Tromsø, telefon 951 91 533.

Nordland politidistrikt, Bodø, politimester Tone Elisabet Vangen

1: Narvik, Politiets Pensjonistlag, leder Atle Pettersen, Narvik, Sjøveien 25, 8517 Narvik, tlf. 905 24 119, narvikppf@gmail.com

2: Salten, Politiets Pensjonistforening, leder Arne Dag Frivåg, Seilasveien 16, 8013 Bodø, tlf. 996 31 687, epost: saltenppf@gmail.com

3: Rana, Politiets Pensjonistlag, leder Reidar Andersen, Vasaveien 10, 8610 Mo i Rana,

tlf. 909 56 257, epost: ranappf@gmail.com

4: Mosjøen, Politiets Pensjonistlag, leder Roald Kjønnås, Fustvatnet, 8664 Mosjøen, tlf. 400 74 930, epost: mosjoenppf@gmail.com

Kontaktperson PNV: Arne Dag Frivåg, tlf. 996 31 687, epost: adfrivaag@lofotkraft.net

NVL Salten: Arne Dag Frivåg.

NVL Narvik: Helge Lindberg, tlf. 993 90 503, epost: helind2@online.no

NVL Rana: Roar Åsland, tlf. 924 13 266, epost: roar.aasland@icloud.com

NVL Mosjøen: Knut R Tverå, tlf. 400 65 881, epost: kntveraa@gmail.com

Distriktsrepresentant: Oddbjørn Olsen, Bodø, telefon 411 29 500, epost: olsen0112@gmail.com

Trøndelag politidistrikt, Trondheim, politimester Nils Kristian Moe

1: Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord, leder Bente Markhus, tlf. 906 75 615,

epost: bente.markhus@hotmail.no

2: Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør, leder Arne Engtrø, tlf. 481 61 968, epost; sortrondelagppf@gmail.com

Kontaktperson PNV: Gunn Helen Grandell, tlf. 481 61 848, epost: grandell@online.no

Distriktsrepresentant: Bente Markhus, tlf. 906 75 615, bente.markhus@hotmail.no

Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Ålesund, politimester Ingar Olav Bøen

1: Nordmøre og Romsdal, Politiets Pensjonistforening, leder Arild Angen, Skrenten 13 D, 6411 Molde, tlf. 950 21 148, epost; nordmoreogromsdalppf@gmail.com

2: Sunnmøre, Politiets Pensjonistforening, leder Lars Tolo, Postvegen 96, 6040 Vigra, tlf. 952 71 002, epost; sunnmoreppf@gmail.com

Kontaktperson PNV: Errol Nilsen, tlf. 958 13 226, epost: err-nils@online.no

Distriktsrepresentant: Jostein Solvoll, Ålesund, telefon 90262375.

Vest politidistrikt, Bergen, politimester Kaare Songstad

1: Sogn og Fjordane, L/P Pensjonistlag, leder Atle Førde, Kviavegen 6, 6993 Høyanger, tlf. 975 94 879 epost: sognogfjordaneppf@gmail.com

2: Politipensjonistene i Bergen og Hordaland, leder Jan Gunnar Bøe, Åsane Senter 54c, 5116 Ulset, tlf. 928 96 464, epost: bergenoghordalandppf@gmail.com

3: Lensmannsetatens Pensjonistlag, Hordaland, leder Harald Andersen, Markaneset 3, 5251 Søreidgrend, tlf. 908 30 933, epost: hordalensmenneneppf@gmail.com

 Kontaktperson PNV: Tone Midttun, tlf. 915 52 325, epost: tonemidttun@hotmail.com

Distriktsrepresentant: Jan Gunnar Bøe, Ulset, telefon 928 96 464.

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger, politimester Hans Vik

1: Haugaland og Sunnhordland, Politiets Pensjonistlag, leder Torger Klungtve Stødle, Nedstrandvegen 1420, 5560 Nedstradnd, tlf. 452 55 442 epost: haugalandogsunnhordalandppf@gmail.com

2: Rogaland, Politiets Pensjonistlag, leder Øyvind Sæbø, Stavanger, tlf. 913 64 184, epost: oyvind.saboe@lyse.net

Kontaktperson PNV: Kjell Arne Slethei, tlf. 971 89 873, epost: kjear-s@online.no

Distriktsrepresentant: Øyvind Sæbø, Ulsbergkroken 10, 4033 Stavanger, telefon 913 64 184,

epost: rogalandppf@gmail.com

Agder Politidistrikt, Kristiansand, politimester Kirsten Marie Lindeberg

1: Vest-Agder Politipensjonistlag, leder Svein Vasby, Pileveien 26, 4515 Mandal, tlf. 909 35 315, epost: vestagderppf@gmail.com

2: Kristiansand, Politiets Pensjonistlag, Jan Kruse Setesdalsveien 258, 4618 Kristiansand

Tlf. 916 91 300, epost: salvekruse@yahoo.no

3: Aust-Agder, Politiets Pensjonistlag, Odd Johnsen, Sirisvei 9, 4950 Risør, tlf. 920 14 890, epost: austagderppf@gmail.com

Kontaktperson PNV: Reidar Heivoll, tlf. 992 70 550, epost: reidar.heivoll@gmail.com

Distriktsrepresentant: Jan Kruse, tlf. 916 91 300.

Sør-Øst politidistrikt, Tønsberg, politimester Christine Fossen

1: Politiets Pensjonistlag Telemark, leder Ronald Haaland, Slottsbrugate 37, 3913 Porsgrunn,

tlf. 480 28 242, epost: telemarkppf@gmail.com

2: Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag, leder Ole Peder Eikenes, Minnehallveien 8a, 3290 Stavern,

tlf. 951 20 509, epost: larvikogsandefjordppf@gmail.com

3: Tønsbergpolitiets Pensjonistlag, leder Ole Moen, Otto Engers gate 23, 3181 Horten

Tlf. 412 71 766, epost: tonsbergppf@gmail.com

4: Politipensjonistene i Buskerud, leder Jorun Andersen, Kløverveien 3, 3300 Hokksund, tlf. 924 89 930, epost: buskerudppf@gmail.com

5: Ringerike Politiets Pensjonistlag, leder Jon Onshus, Huginveien 20, 3518 Hønefoss, tlf. 958 67 351, epost: ringerikeppf@gmail.com

Kontaktperson PNV: Ragnar Holm, tlf. 400 41 822, epost: raghol48@gmail.com

Distriktsrepresentant: Jorun Andersen, Hokksund, telefon 924 89 930.

Oslo politidistrikt, Oslo, politimester Hans Sverre Sjøvold

1: Asker & Bærum politipensjonistlag, leder Tom Søreide, Gerhard Munthesvei 42, 1344 Haslum, tlf. 969 17 504, epost: askerogbaerumppl@gmail.com, eller tsoereid@online.no

2: Oslo Politiets Pensjonistforening, leder Børre Walderhaug, General Laakesvei 40, 2010 Strømmen, tlf. 415 38 383, epost: osloppf@gmail.com, eller borre.walderhaug@getmail.no

Kontaktperson PNV: Jan Rygg, tlf. 473 18 558, epost: jarygg@online.no, Asker & Bærum PPL.

NVL: Marianne Mowe, tlf. 415 31 647, epost; mamowe@online.no, Oslo PPF.

NVM: John Bjørnstadjordet, tlf. 478 98 528, epost; john.bjornstadjordet@getmail.no, Asker & Bærum PPL.

Tor Johansen, tlf. 934 54 608, epost; tor.johansen@altiboxmail.no, Asker & Bærum PPL.

Gerd Ludviksen, tlf. 481 95 858, epost; gerd.willy@gmail.com, Asler & Bærum PPL.

Håvard Vaagen, tlf. 959 77 019, epost; vaagrand@getmail.no, Asker & Bærum PPL.

Victor Jacobsen, tlf. 907 56 783, epost; vicjac@online.no, Oslo PPF.

Frank Holst, tlf. 971 50 749, epost; holst@online.no, Oslo PPF.

Drude Fogh, tlf. 415 35 833, epost; drudefogh@yahoo.no, Oslo PPF.

Kjell O Hjulstad, tlf. 992 05 106, epost; kohjulstad@gmail.com, Oslo PPF.

Distriktsrepresentant: Børre Walderhaug, kontaktinformasjon se over.

Øst politidistrikt, Ski, politimester Jon Steven Hasseldal

1: Halden, Politiets Pensjonistlag, leder Dagfinn Ødegaard, Sølvgata 18, 1767 Halden, tlf. 992 86 518, epost: haldenppf@gmail.com

2: Fredrikstad Politiets Pensjonistlag, leder Bjørn Aas, Grenaderveien 27, 1719 Greåker,

tlf. 982 20 852, epost: fredrikstadppf@gmail.com

3: Sarpsborg, Politiets Pensjonistlag, leder Tore Abrahamsen, Johan Nordtugsvei 10, 1712 Grålum, tlf. 905 33 113, epost: sarpsborgppf@gmail.com

4: Moss, Politiets Pensjonistforening, leder Phillip Harboe Bain, Jederveien 4, Moss, 911 46 707, epost: mossppf@gmail.com

5: Follo, Politiets Pensjonistforening, leder Arvid Tomasgård, Fugleveien 29, 1440 Drøbak,

tlf. 480 577 86, epost: folloppf@gmail.com

6: Romerike, Politiets Pensjonistforening, Tor Holthe, Erteløkka 15, 1384 Asker, tlf. 920 27585,

epostromerikeppf@gmail.com

Kontaktperson PNV: Hugo Aurdal, tlf. 992 86 132, epost: hugoaurdal@gmail.com

Distriktsrepresentant: Arvid Tomasgård, Drøbak, tlf. 480 577 86, epost: arvidlt@gmail.com

Innlandet politidistrikt, Hamar, politimester Johan Brekke

1: Kongsvingerpolitiets Pensjonistlag, leder Reidar Linna, Finnskogveien 247, 2224 Austmarka,

tlf. 481 23 663, epost: kongsvingerppf@gmail.com

2: Solør, Politiets Pensjonistforening, leder Hans Johan Finne, Måsågreinveien 10, 2436 Våler i Solør, tlf. 915 95 545, epost: solorppf@gmail.com

3: Østerdal, Politiets Pensjonistlag, leder Per Erik Skaugrud, Andreas Grøttingsvei 42, 2408 Elverum, tlf. 913 77 906, epost: osterdalppf@gmail.com

4: Hamarpolitiets Pensjonistlag, leder Kjell Vidar Holmen, Brumundvegen 400, 2386 Brumunddal, tlf. 976 90 169, epost: hamarpp@gmail.com

5: Vestoppland, Politiets Pensjonistforening, leder Bjørn Anders Hoff, Amundrudveien 112, 2770 Jaren, tlf. 909 83 465, epost: vestopplandppf@gmail.com

6: Gudbrandsdal, Politiets Pensjonistlag, leder Halgeir Jens Larsen, Nermoveien 14, 2640 Vinstra,

tlf. 952 28 189, epost: gudbrandsdalppf@gmail.com

Kontaktperson PNV: Bjørn Bergundhaugen, tlf. 930 08 969, epost: bebergund@gmail.com

Distriktsrepresentant: Gustav Torvik, Elverum, tlf. 905 66 271.

Politiets sikkerhetstjeneste, sjef Benedicte Bjørnland

PST-pensjonistenes forening, leder Randi Flatla Helgheim, Minåsveien 9, 0891 Oslo, tlf. 975 44 145, epost: pstppf@gmail.com

Kontaktperson PNV: Solbjørg Fuglaas, tlf. 900 42 751, epost: solbjoee@online.no

Politihøgskolen, rektor Nina Skarpenes

Politihøgskolens Pensjonistforening, leder Jarle Evanger, Langerudsvingen 23, 1187 Oslo,

tlf. 907 93 368, epost: phsppf@gmail.com

Kontaktperson PNV: Steffen Simonsen, tlf. 951 71 029, epost; stefsimo@online.no

NVM: Bjørnar Røstad, tlf. 483 55 186, rostadagc@gmail.com

Distriktstrepresentant: Jarle Evanger, tlf. 907 93 368.

Kriminalpolitisentralen, sjef Ketil Haukaas

Kripospensjonistene, leder Svei Kjus, Oslo, Årvollveien 17, 0590 Oslo, tlf. 907 44 187,

epost: kriposppf@gmail.com

Kontaktperson PNV: Rune Fossedal, tlf. 992 07 791, epost: rune.fossedal@hotmail.no