Et lys imot mørketida

Mørketida kan være tung for mange mennesker. Noen reagerer med slapphet. Andre med depresjoner. Reduksjon av dagslys påvirker døgnrytmen vår.

Mange følelser forsterkes nå før jul. Vi tenker selvfølgelig på dem som ikke er blant oss lenger. Mor, far – ektefelle – og i noen tilfeller dør barn før sine foreldre. Spesielt de som er ensomme og som ikke har så mange å snakke med blir nedstemte før og under høytidene.

Et råd kan være å ta seg tid til sosial kontakt. Det å holde seg i fysisk god aktivitet sies å være med på å motvirke tristhet.

Et annet råd kan være å ringe en god kollega og venn. Mimre litt om gamle dager. Dette fører mine tanker over til Pensjonistnettverket i Politiets Pensjonistforbund. Ta kontakt med en av dem som har sagt seg villig til å «ta den gode samtalen» dersom disse dagene blir for tunge.

Jeg oppfordrer også de som arbeider i nettverket vårt om å ta kontakt med dem som kanskje sliter med dårlig helse og ikke orker å ta kontakt selv.

Tenn lys kan kanskje være med på å gjøre dagene lettere.

Kom til å tenke på Trygve Hoff og hans tekst i julesangen «Et lys imot mørketida.»

«Et Lys imot mørketida» må være en av de vakreste julesangene som er skrevet. Les teksten. Nynn melodien. Kjenn på stemningen, smak på ordene.

1: Det kvile ei natt over landet i nord,
Husan e små der kor menneskan bor.
Men tida e travel i karrige kår,
rokken han svive og vevstolen går
Det leve i løa, i naustet og smia
Et lys, et lys, et lys imot mørketida

2: Snøen ligg tung over frossen jord
ute står mørket om fjell og om fjord
vår herre gir livberging, søtmat og sul
når døgnan sig fram imot advendt og jul
så støpe vi lys midt i hardaste ria
et lys, et lys, et lys imot mørke tida

3: Dagen e borte og natta e stor
men i mørketidslandet skal høres et ord
ei sol som skal snu så det bære mot dag
om folk som skal samles til helg og til lag
på veien mot Betlehem bære Maria
et lys, et lys, et lys imot mørketida

God Jul til alle våre  fra Pensjonistnettverket vårt
v/ Martha Kalland  (PPF’s kontaktperson for nettverket)