Pensjonistnettverket – et fornuftig tiltak

Av Martha Kalland

Styret i PPF sin kontaktperson for Pensjonistnettverket 

 

Pensjonistnettverket i Politiets Pensjonistforbund (PPF) har nå fungert i snart tre år. Det har vist seg at opprettelsen av nettverket vårt under Landsmøtet i 2017 på Hell i Stjørdal var med «Hell.» Opprinnelsen for dette vedtaket var et fornuftig og gjennomtenkt forslag til Landsmøtet 2015 fra Politiets Pensjonistlag Telemark underskrevet av Mathias A. Gjone.

En prosjektgruppe ble deretter satt i sving og arbeidet førte til at nettverket ble vedtatt satt i drift i 2017.

Stort sett samtlige foreninger og lag som tilhører PPF har valgt sine nettverksmedarbeidere (NVM) med en egen nettverksleder (NVL) for hver forening/hvert lag. Hvert politidistrikt har sin egen kontaktperson (KP) – 12 distrikter med tillegg av tre særorganer – har vurdert å være med på ordningen og kun ett særorgan har valgt å fortsette uten en nettverksgruppe. Ordningen er nemlig helt frivillig. KP-en skal samordne nettverksarbeidet i eget politidistrikt og er pålagt å «lære opp» de øvrige som arbeider i nettverksgruppene. KP-ene var på 2-dagers kurs på Gardermoen allerede i mars 2017.

PPF har deretter gjennomført to evalueringsmøter for KP-ene med faglig innhold. Det første ble gjennomført i Trondheim høsten 2018, og samling nr. 2 ble avviklet i PF-bygget i Nydalen i Oslo sist høst.

Jeg – Martha Kalland – fikk oppgaven med å være PPF-styret sin kontaktperson opp mot pensjonistnettverket like etter Landsmøtet i 2017. Dette samarbeidet har vært veldig spennende på grunn av ikke bare flinke og trivelige medarbeidere i nettverket, men aller mest fordi det viser seg at behovet for et slikt nettverk er til stede og at arbeidet har gitt gode resultater.

Vi som har jobbet i politietaten gjennom hele vårt yrkesaktive liv vet at mange av våre oppgaver er svært krevende. Vi er «vanlige folk» og ulike slik som alle andre mennesker er. Vi reagerer svært forskjellig etter å ha opplevd harde og vanskelige oppdrag og påkjenninger. Tap av nære pårørende medfører sorg og ensomhet og mange av medlemmene våre har vært utsatt for slike tap – både av yngre og eldre kjære. Over tid vil mange av oss rett og slett få problemer som gir seg utslag på mange forskjellige måter. Noen trekker seg tilbake og lever i ensomhet. Andre tyr til å «dempe» smerter og ensomhet med misbruk av medisin og alkohol. Mange er flinke til å snakke ut om det som tynger, – andre holder det vonde inne i seg. På evalueringsmøtene våre har vi lagt vekt på å innhente ekspertise som kan hjelpe oss i nettverket videre slik at vi kan ivareta våre medlemmer på best mulig måte. Vi fortsetter med å avvikle evalueringsmøter, og i neste samling skal vi konsentrere oss om temaene medikament- og alkoholmisbruk.

Vi har sett og hørt at «oppdragene» rundt omkring i landet har kommet av seg selv eller at de er brakt på bane ved at noen fra nettverket har tatt kontakt med medlemmer som det er lenge siden de har sett eller hørt noe fra. Våre nettverksmedarbeidere er rett og slett hjelpere og samtalepartnere, og dersom de selv ikke kommer videre med en eller flere gode samtaler, kan de etter avtale med den som har problemet videreformidle vår kollega til f.eks. fastlegen til vedkommende.

Som kontaktperson for vårt styre har jeg i disse årene fått mange henvendelser fra våre KP-er. Disse har fortalt om positive resultater etter besøk til kolleger som har/har hatt det vanskelig av en eller flere årsaker. Veldig ofte hjelper det svært mye bare det å bli sett, bli hørt og bli ivaretatt under fortrolighet. Anonymitet er en forutsetning. Det viser seg at det er viktig å bry seg om hverandre. En samtale med innhold om «hvordan står det til med deg» kan være med på å gjøre dagene lettere for en god kollega og det kan være starten på det å komme seg ut av ensomheten på.

Styret i PPF er av den oppfatning av at nettverket vårt har kommet for å bli. Vi mener at behovet for at noen tar kontakt til de som sliter av en eller annen grunn er til stede. Tilfellene er mange og det koster så lite å ta en god samtale for å løse opp i «knuter» som mange selv ikke klarer å løse. Henvisninger til fagfolk, som jeg tidligere har nevnt, kan noen ganger være eneste måten å komme videre på.

Kjære gode kolleger, ta kontakt med en fra deres eget nettverk dersom livet har floket seg til på en eller annen måte.

PPF har en egen hjemmeside og der har pensjonistnettverket sitt eget domene. Samtlige politidistrikt med nettverksmedarbeiderne er omhandlet der.

Dere kan google: Politiets Pensjonistforbund (trykk på PPF og hjemmesida vår kommer opp på skjermen). Deretter trykker dere på Pensjonistnettverket som ligger som ord nr. 3 i hovedlinja på hjemmesida. Under der finner dere Distrikts- og kontaktpersoner med underpunkt PNV Representanter.

Under eget Politidistrikt/Særorgan kan man da selv bestemme hvem man tar kontakt med dersom man har eventuelle spørsmål til nettverket.

Pensjonistnettverket er et tilbud for alle PPFs medlemmer.