Politipensjonisten

Politiets Pensjonistforbund utgir bladet Politipensjonisten fire ganger i året. Bladet er forbundets viktigste kontakt med medlemmene og sendes gratis som en del av kontingenten. Politipensjonistens redaksjon mottar med glede stoff fra lokallagene – bl.a. for å vise bredden og mangfoldet i organisasjonen.

Redaktør for Politipensjonisten: Jørn-Kr. Jørgensen

2023

2022

2021

Nummer 1
Politipensjonisten nr. 2 2021
Nummer 2
Nummer 3
Politipensjonisten nr. 4 2021
Nummer 4

2020

Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4

2019

Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4

 

 2018

Nummer 1   Nummer 2   Nummer 3    Nummer 4

2017

nr1 2017 nr2 2017 nr3 2017 nr4 2017
Nummer 1    Nummer 2   Nummer 3   Nummer 4

2016

nr1 2016 nr2 2016 nr3 2016 nr4 2016
Nummer 1Nummer 2Nummer 3Nummer 4

2015
nr1 2015nr2 2015nr3 2015nr4 2015
Nummer 1Nummer 2Nummer 3Nummer 4

2014
nr1-2014 nr2-2014-stor nr3-2014 nr4-2014

Nummer 1Nummer 2Nummer 3Nummer 4


2013
nr1-2013nr2-2013nr3-2013nr4-2013

Nummer 1Nummer 2Nummer 3Nummer 4


2012
nr1-2012-stornr2-2012nr3-2012

Nummer 1Nummer 2Nummer 3

2011
nr1-2011nr2-2011nr3-2011nr4-2011

Nummer 1Nummer 2Nummer 3Nummer 4

2010
nr1-2010nr2-2010nr3-2010nr4-2010

Nummer 1Nummer 2Nummer 3Nummer 4

2009
nr1-2009nr2-2009nr3-2009nr4-2009nr5-2009

Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4 Nummer 5

2008
nr3-2008nr4-2008

Nummer 3 Nummer 4