Politiets Pensjonistforbund utgir bladet Politipensjonisten fire ganger i året. Bladet er forbundets viktigste kontakt med medlemmene og sendes gratis som en del av kontingenten. Politipensjonistens redaksjon mottar med glede stoff fra lokallagene – bl.a. for å vise bredden og mangfoldet i organisasjonen.

 

Redaktør for Politipensjonisten:

Jørn-Kr. Jørgensen 

2020

  

Nummer 1 Nummer 2  Nummer 3 Nummer 4   

2019

 

Nummer 1  Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4

 2018

 

 
Rull til toppen