Politiets Pensjonistforbund utgir bladet Politipensjonisten fire ganger i året. Bladet er forbundets viktigste kontakt med medlemmene og sendes gratis som en del av kontingenten. Politipensjonistens redaksjon mottar med glede stoff fra lokallagene – bl.a. for å vise bredden og mangfoldet i organisasjonen.

 

Redaktør for Politipensjonisten:

Jørn-Kr. Jørgensen 

2019

 

 

 

 

Nummer 1      Nummer 2      Nummer3    Nummer 4 

 

2018

 
 
 
 
 
Rull til toppen