Politiets Pensjonistforbund utgir bladet Politipensjonisten fire ganger i året. Bladet er forbundets viktigste kontakt med medlemmene og sendes gratis som en del av kontingenten. Politipensjonistens redaksjon mottar med glede stoff fra lokallagene – bl.a. for å vise bredden og mangfoldet i organisasjonen.

 

Redaktør for Politipensjonisten:

Jørn-Kr. Jørgensen 

2020

 

 

 

Nummer 1

2019

   

 Nummer 1  Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4 

 2018

      

 
Rull til toppen