Politipensjonistene i Vestfinnmark har hatt en fantastisk tur til Magerøya og rapporterer: