Bredt sammensatt Ledersamling i PPF

Fra tirsdag 31. mai til torsdag 2. juni inviterer styret i Politiets Pensjonistforbund til Ledersamling på Gardermoen. Deltagere er ledere og formenn av samtlige av PPFs lag og foreninger, pluss noen få andre og foredragsholderne.

Ledersamling arrangeres det året det ikke er Generalforsamling, og det forventes at årets samling vil være en vitamininnsprøytning for PPFs lokallagsledere. Flere viktige saker skal opp, og vi viser til linken til programmet hvor alle medlemmer kan se hvilke saker som skal opp og behandles.

Pensjonistforbundet formann, Jan Davidsen vil delta sammen med Unn Alma Skatvold fra Politiets Fellesforbund. Det vil også sjef PTS, Hans Sverre Sjøvold, som vil holde et aktuelt foredrag om sitt arbeid. PPFs nestleder, Martha Kalland, vil snakke om nettverksarbeid og samarbeid og Jørn-Kr. Jørgensen vil rette søkelyset mot PPFs kommunikasjonsplattformer – hjemmesiden på Internett, Facebooksiden og magasinet Politipensjonisten. Per Chr. Balchen orienterer om Brlønningsutvalgets arbeid og Egil Haaland om Organisasjonsutvalget.

Maria Munster fra Montebellosenteret vil snakke om kreft og kreftomsorg.

Vi viser ellers til programmet.

Styret i Politiets Pensjonistforbund inviterer til Ledersamling på Gardermoen.