Hvem skal få PPFs Hederstegn 2023?

Under PPFs kommende Landsmøte i Bodø i 2023 skal det deles ut Hederstegn. Nå søker Hederstegnutvalget kandidater.

Politiets Pensjonistforbunds Hederstegn for fortjenstfullt virke i og for organisasjonen kan tildeles forbundsmedlemmer som har vist særlig stor aktivitet i og interesse for organisasjonsarbeidet, og som gjennom sitt organisasjonsforhold har oppnådd medlemmenes aktelse og tillit. I særlige tilfelle kan Hederstegnet også tildeles personer som gjennom lengre tid eller ved enkelte anledninger har ytt organisasjonen store tjenester, og som ellers nyter almen tillit og respekt.

Forslag kan fremmes av lokallag/-foreninger og direktemedlemmer. De må være godt begrunnet og levert utvalget innen utgangen av januar måned. 

Forslag på kandidater sendes til Hederstegnutvalget ved e-post til hederstegnppf@gmail.com – eller som brev til Hederstegnutvalget, PPF, Gjerdrums vei 4, 0484 Oslo.