|

Kontaktliste for Politiets Pensjonistnettverk er oppdatert

Politiets Pensjonistforbund – PPF – har nesten 5 000 medlemmer fordelt på 41 lag og foreninger i landets 12 politidistrikter, Kriminalpolitisentralen (Kripos), Politihøgskolen (PHS) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Foreningene/lagene har hver sin leder og hvert sitt styre.

Pensjonistnettverket – PNV – er organisert med en nettverksleder (NVL) i hvert lokallag/forening i landets politidistrikter og særorgan. NVL i den største foreningen/laget i distriktet har ansvar for at NVL-ene konstituerer seg med en kontaktperson (KP) i politidistriktet (vi har politidistrikter med inntil 6 lokallag). KP-ene er bindeledd til- og foretar nødvendig samhandling med politidistriktets/særorganets HMS-leder/HMS-representant, jf. retningslinjene for Pensjonistnettverket i PPF.

Representantene i PNV utfører sine verv uavhengig, men i samråd med PPFs styre. Lederen for foreningen/laget i et særorgan har samme funksjon som distriktsrepresentanten, jf. Vedtektens § 4.

En av lederne i foreningene/lagene innen hvert politidistrikt er utpekt som distriktsrepresentant og representerer de øvrige i saker/forhold som besluttes på PM-nivå.

Lista over kontaktpersoner under «fanen» «Politiets Pensjonistnettverk» er oppdatert pr. 17.4.24.