|

Magnar Skarets praktbok om politiets transportmidler er klar – 600 sider med spennende politihistorie

Norsk Politihistorisk Selskaps (NPHS) formål er å skape interesse og forståelse for politi- og lensmannsetatens historie, gjennom ulike tiltak (se www.nphs.no). Selskapet er en av PPFs samarbeidsorganisasjoner.

Selskapet er nå klar med en ny politihistorisk praktbok om «Politiets Transportmidler». Dette er selskapets 3. bok om operative hjelpemidler i politi- og lensmannsetaten, med forfatter Magnar Skaret – som er innehaver av bl.a. PPFs hederstegn.

Boka er omfattende (over 600 sider inneholdende tekst og bildeillustrasjoner), og gir en utfyllende beskrivelse av politi- og lensmannsetaten generelt og om politiets transportmidler spesielt, helt ifra 1200-tallet til 2023.

Boka kan du bestille Selskapets nettside (www.nphs.no) under menyen – Salg av NPHS bøker). Det blir boklansering på Kripos 13. mai 2023.