Mossepensjonistene klare for høsten 2023 – allsidig program sikrer god aktivitet

Politiets Pensjonistforening i Moss har planene klare for høsten 2023. Et aktivt styre sørger for program, mat og velferd på medlemsmøtene.

Vi gjengir her høsten program. Det kan være en inspirator for andre lag og foreninger i Politiets Pensjonistforbund. Vi har 44 av dem og aktiviteten burde være på topp. Høsttid er møtetid!

Program for høsten 2023 og vinter / våren 2024.

Lørdag 02.09.23   Tur fra Maridalsvannet til Grønland torg.

Tirsdag 26.09.23   Besøk på Kambo marina.   

Tirsdag 31.10.23   Besøk av pensjonert generalmajor Tor Arnt Sandli.   Ukraina.

Onsdag 15.11.23   Pizza på Tollboden.

Tirsdag 28.11.23   Omvisning på Politiets øvingssenter på Taraldrud.   

Fredag 01.12.23    Julemiddag på Varnaveien Cafe.

Tirsdag 30.01.24   Rikets tilstand.  v/ Stasjonssjef Henning Dalbye.

Tirsdag 27.02.24   Årsmøte med valg.    

Det kan bli forandringer i programmet, men da vil dere få beskjed. 

Bilde under: Midt iblant styret i PP Moss sitter Philip Harboe Bain – f.v. Torstein J. Stephansen, Ellen Broen, Philip og Vidar Wiik.