Politiets Pensjonistforbunds høringssvar på eldreombud

Politiets Pensjonistforbund har utarbeidet et høringssvar på opprettelse av eldreombud.  Saksbehandlere fra forbundsstyret

har vært Kjell Fagerlid og Egil Haaland.  Høringssvaret er nå sendt til Pensjonistforbundet som vil innarbeide dette i sitt svar

til departementet.

Politiforbundets høringssvar, november 2019

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Rull til toppen