Politipensjonisten 3-22 er på vei ut i postkassene

Politipensjonisten 3-22 er nå på vei ut i medlemmenes postkasser. Har du ikke fått bladet innen rimelig tid må du ta kontakt med forbundskontoret for å sjekke adresseopp-lysningene. Alle medlemmer av Politiets Pensjonistforbund får bladet gratis i posten.

Politipensjonisten er også lagt ut på denne nettsiden – politipensjonisten.no – under fanen «Politipensjonisten». Der kan du lese dette og tidligere utgaver av bladet.